Mobilní aplikace

Součástí komplexního systému SEIWIN jsou i mobilní aplikace pro zařízení postavené na operačním systému Android (tablety i telefony).

Pomocí těchto aplikací nabízíme uživatelům možnost efektivního sběru dat v terénu. Takto pořízená a aktuální data okamžitě vstupují do celého informačního systému, což posiluje pružnost a operativnost při řízení celé organizace.


Dříví

Aplikace slouží pro kubírování dříví a to jak porostního příjmu dříví, tak odvozních lístků.

Mobilní LHP

Aplikace slouží pro prohlížení hospodářské knihy a mapových podkladů.

Skládky dříví

Aplikace je vhodná pro evidenci skládek dříví.

Mobilní prodejna (EET)

Je určena k evidenci prodeje zboží nebo služeb, včetně vystavování prodejních dokladů.