Lesní hospodářský plán, evidence a mapy

Modul zajišťuje správu lesních hospodářských plánů včetně map a vedení lesní hospodářské evidence.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

 • prohlížení lesních hospodářských plánů, kde se zobrazují všechna potřebná data LHP a LHO (včetně detailů) a příslušných mapových podkladů
 • vedení hospodářské knihy – zobrazení porostů plánu se skutečností a vzájemná bilance LHP a LHE

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 • výstupem modulu jsou sestavy pro evidenci, výkaznictví a bilanci těžební činnosti, pěstební činnosti a zalesňování
 • práce s mapami a možnost vlastní grafické evidence 
 • automatické obousměrné propojení s modulem lesnické výroby
 • možnost rozdělení majetku resp. porostních skupin, kde část porostních skupin přejde na nového vlastníka, tzv. roztaxace
 • dodatečné doplnění JPRL do lesní hospodářské osnovy LHP (možnost doplnění porostních skupin, které nejsou součástí plánu)

Klíčové vlastnosti mapové části:

 • vykreslení jednotlivých částí JPRL, výběr a zobrazení plochy JPRL, hledání v mapě, tisk mapy
 • možnost výběru ze základních typů map (porostní, těžební, obrysová, atd.) s možností vytvoření vlastní mapy (a vlastních vrstev)
 • možnost přidání vrstev (ortofoto, katastrální) a podpora WMS (Web Map Service)
 • volitelné filtrování  v mapě dle údajů z LHP a LHE
 • tvorba ploch (vlastní zákresy nebo import GPS), kartografických linií, bodů, textu do map 
 • zobrazení údajů katastru nemovitostí včetně map
 • tisk technologických karet

Související odkazy