Dlouhodobý majetek

Modul řeší evidenci hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

  • vedení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
  • vedení drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
  • vytvoření podkladových údajů o daňových odpisech, daňově započitatelných zůstatkových cenách a některých dalších podkladových údajů pro přiznání k dani z příjmu
  • zajištění podkladů k inventarizaci majetku

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

  • evidence veškerých údajů (stavových i změnových) o jednotlivých položkách majetku v čase
  • evidence tzv. karet majetku
  • členění složek majetku podle klasifikací CZ-CC a CZ-CPA
  • automatické účtování o pohybech majetku
  • automatický výpočet odpisů a jejich zúčtování
  • možnost získávání průřezových údajů o majetku

 

Související odkazy