Samostatné moduly

SEIWIN obsahuje řadu modulu pro lesní hospodářství. Vyberte si ty, které vám nejvíce vyhovují.

Škody a újmy lesa - NOVINKA

Modul umožňuje komplexní výpočet škod a újem na lesích, a to včetně vygenerování tiskových podkladů pro uplatnění těchto náhrad.

Lesnická výroba a mzdy

Modul zabezpečuje komplexní řešení lesnické výroby a zpracování hrubých mezd z lesnických činností.

Lesní hospodářský plán a evidence

Modul zajišťuje správu lesních hospodářských plánů včetně map a vedení lesní hospodářské evidence.

 

Fakturace a odbyt

Modul zajišťuje oblast řízení vztahů s odběrateli od smlouvy o dodávkách dříví až po vystavení faktury a bilanci skutečných dodávek.

Účetnictví

Modul zabezpečuje zpracování manažerského a finančního účetnictví, ročních výkazů a přípravu podkladů pro daň z příjmu.

 

Daň z přidané hodnoty

Modul zabezpečuje zpracování daně z přidané hodnoty ze všech modulů systému SEIWIN.

Dlouhodobý majetek

Modul řeší evidenci hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku.

 

Zásoby

Modul řeší evidenci materiálu, výrobků a zboží. Doplňkově je možné evidovat drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Pokladna

Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby.

 

Kniha přijatých faktur

Modul zabezpečuje evidenci přijatých faktur a ostatních platebních příkazů v domácí nebo cizí měně.

Čisté mzdy a personalistika

Modul zabezpečuje zpracování čistých mezd zaměstnanců a kompletní personální řízení podniku.

 

Nájmy

Modul zabezpečuje evidenci smluv o pronájmu budov, pozemků a movitých věcí.

Správa dokumentů

Modul slouží k tvorbě a správě dokumentů v rámci podniku.

 

Ostatní manažerské systémy

Modul slouží k vytváření finančního plánu podniku.

Škody a újmy lesa - NOVINKA

Modul umožňuje komplexní výpočet škod a újem na lesích, a to včetně vygenerování tiskových podkladů pro uplatnění těchto náhrad.