Ostatní manažerské moduly

Rozpočty a řízení

Modul slouží k vytváření finančního plánu podniku. Modul umožňuje plánování nákladů a výnosů dle organizační struktury a jejich bilancování se skutečností.

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 • hierarchie rozpočtu v členění:
  • rozpočtová jednotka
  • činnost (skupina výkonů)
  • výkon
  • analytický účet
 • možnost rozpočtování technických jednotek včetně zobrazení průměrného nákladu
 • možnost zobrazení skutečnosti (včetně technických jednotek) minulého období
 • možnost porovnání plnění plánu se skutečností

Datový sklad a manažerský informační systém

Modul představuje vrcholovou aplikaci na zpracování a uchování různorodých dat napříč časem a místem jejich vzniku. Slouží jako sjednocovací prvek pro data bez ohledu na periodicitu jejich vzniku a strukturu.

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 • možnost porovnávání dat v časové ose
 • možnost porovnávání dat z různých nezávislých zdrojů
 • jednoduchý přístup k datům přes tenkého klienta

Správa závěrkových sestav

Modul slouží k prohlížení a tisku sestav z celého systému.

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 • možnost prohlížení sestav dle uživatelsky zvolené hierarchie (modul, období, organizační struktura)
 • možnost hromadného tisku a exportu sestav

Související odkazy