SEIWIN do škol!

SEIWIN do škol! 

Moc nás těší, že jsme navázali úzkou spolupráci s řadou českých škol. 

Od podzimu 2018 budou studenti českých středních i vysokých škol oboru lesnictví pracovat se SEIWINEM - s nejpoužívanějším systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR. Podporujeme tyto střední a vyšší odborné lesnické školy: 

1. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, 
www.lespi.cz
2. Střední lesnická škola Žlutice, p.o., 
www.slszlutice.cz
3. Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, 
www.clatrutnov.cz
4. Střední lesnická škola Hranice, 
www.slshranice.cz

Dále pokračujeme v úspěšné spolupráci s univerzitami z let 2016 a 2017:

1. Lesnickou a dřevařskou fakultou při Mendelově univerzitě v Brně, 
www.ldf.mendelu.cz 
2. Fakultou lesnickou a dřevařskou při České zemědělské univerzitě v Praze, 
www.fld.czu.cz

Od září 2018 poskytujeme těmto školám zdarma náš systém SEIWIN pro účely praktického vzdělávání. Studenti tak získají cenné odborné dovednosti, které si přímo v praxi vyzkouší na reálných příkladech. Osvojí si tak technologii, kterou využijí skutečně každý den ve svém zaměstnání. Jsme rádi, že takto můžeme podpořit studenty v přípravě na budoucí povolání a podílet se na rozvoji vzdělávání v oboru. 

Těšíme se na budoucí spolupráci a přejeme studentům i školám mnoho úspěchů!

Tým společnosti HA-SOFT