O nás

Společnost HA-SOFT je brněnská rodinná firma s více než 30letou tradicí. Od roku 1992 se specializuje na vývoj komplexního informačního systému SEIWIN. O kvalitách svědčí mimo jiné skutečnost, že SEIWIN je nejpoužívanějším lesnickým informačním systémem v ČR. Na vývoji systému SEIWIN se v současnosti podílí 26 zaměstnanců.

Informační systém v lesnictví slouží například k evidenci dříví, stavu pokladny, docházky zaměstnanců nebo mapování terénu. Unikátností systému SEIWIN je, že propojuje výrobu s ekonomikou podniku v reálném čase. Umožňuje přehledně zpracovávat a bezpečně uchovávat veškerá data na jednom místě. Firmám tak stačí jeden software a nepotřebují více systémů od různých výrobců. Ušetří si tak přepisování dat, papírování a hlavně čas.

Společnost HA-SOFT je také od roku 2023 člen skupiny Holdio s.r.o.

 

SEIWIN do škol!

Společnost HA-SOFT podporuje rozvoj vzdělávání v oboru, a proto svůj systém bezplatně poskytuje školám pro praktickou výuku v rámci projektu SEIWIN do škol!. Od podzimu 2018 tak pracují studenti českých středních i vysokých škol oboru lesnictví se SEIWINEM. Získají tak cenné odborné dovednosti, které si vyzkouší na reálných příkladech, a lépe se připraví na budoucí povolání.

 

ISO Certifikace

Naše společnost je také držitelem certifikátu ISO 27001, 27017 a 27018 od společnosti Bureau Veritas pro oblast Návrh a vývoj SW aplikací a systémů, jejich implementace, podpora, správa a údržba, dále poskytování SW licencí a provoz souvisejících cloudových služeb.

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

 

Partnerský program SEIWIN

Naše společnost od roku 2022 disponuje sítí certifikovaných partnerů a společně s nimi tvoříme úspěšný tým poskytující klientům ucelená řešení na špičkové úrovni.

V rámci Partnerského programu SEIWIN umožňujeme našim certifikovaným partnerům oslovovat klienty, zpracovávat nabídky, uzavírat smluvní vztahy a provádět nejen implementaci, ale i vývoj informačního systému SEIWIN. Partnerům je tak umožněna integrace větších logických celků do systému SEIWIN a jejich následná marketingová podpora ve spolupráci s naší společností.

Ze strany naší společnosti je pak těmto certifikovaným partnerům poskytována maximální podpora tak, aby byly samostatnými, soběstačnými subjekty, a pro koncové zákazníky reprezentovaly dlouhodobého perspektivního dodavatele komplexního ERP systému SEIWIN.

Pokud máte zájem o více informací k partnerskému programu nebo k jeho partnerům, neváhejte nás kontaktovat.