Nájmy

Modul zabezpečuje evidenci smluv o pronájmu budov, pozemků a movitých věcí.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

  • správa a evidence nájemních smluv
  • automatizované vytváření předpisů plateb ve formě složenky nebo faktury

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

  • automatický přepočet nájmu (např. dle inflačního koeficientu)
  • generování (tisk nebo digitální podoba) jednotlivých dokladů pro předpis nájmu (faktura, složenka, dopis atd.)
  • automatické zúčtování včetně časového rozlišení
  • připojení naskenovaných dokumentů k nájemní smlouvě

Související odkazy