Daň z přidané hodnoty

Modul zabezpečuje zpracování daně z přidané hodnoty ze všech modulů systému SEIWIN.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

  • sběr dat k vytváření výkazu Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty
  • vytváření podkladů pro tisk Daňového přiznání k dani z přidané hodnoty
  • vytváření sestav na vedení záznamové povinnosti
  • vytváření podkladů pro Souhrnné hlášení
  • vytváření podkladů pro Kontrolní hlášení
  • vytváření výstupů v elektronické podobě

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

  • jednoduchý (automatický) systém přebírání dat z jednotlivých modulů
  • elektronický výstup pro Datovou schránku
  • grafický tisk výkazů

Související odkazy