NOVINKA - Evidence v lesních školkách

S pomocí modulu ELS snadno zaznamenáte vše potřebné v průběhu celého procesu školkařské výroby a máte neustálý přehled o stavu školky, včetně praktického grafického znázornění. Více informací o ELS naleznete na speciální produktové stránce https://www.skolkarina.cz/.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

 • evidence skladových zásob semenného materiálu, sadebního materiálu a částí rostlin 
 • grafická evidence stavu jednotlivých školek k jakémukoliv období
 • inventura školky 
 • tvorba přehledů a tiskových výstupů (průvodní listy) 
 • automatická tvorba podkladů pro hlášení pověřené osobě 

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 • přehled o dění ve skladu díky výpočtu stavu zásob k libovolnému období 
 • propojení s ERMA2
 • zobrazení stavu školky k libovolnému datu včetně grafické evidence 
 • rychlá tvorba průvodních listů s možností tiskového výstupu 
 • možnost evidence více školek/skladů 
 • přehled pohybů a činností vztažený ke konkrétnímu oddílu
 • k dispozici potvrzení o původu v průběhu celého výrobního procesu
 • minimalizace chybovosti při přepisu údajů
  • kontroly mínusových stavů ve skladu
  • kontrola potvrzení o původu na ERMA2
  • automatické generování podkladů pro hlášení pověřené osobě
 • možnost propojení s dalšími moduly 

Související odkazy