Skládky dříví

Aplikace řeší zpracování následujících oblastí:

  • evidence skládek dříví v terénu
  • zakládání skládek, zaměření pomocí GPS, fotodokumentace
  • upozornění na nutnost vyklizení skládky
  • aktuální stav m3 dříví na skládce dle sortimentů
  • online příjem/odesílání dat z/do IS SEIWIN

Související odkazy