Čisté mzdy a personalistika

Modul zabezpečuje zpracování čistých mezd zaměstnanců a kompletní personální řízení podniku.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

 • zpracování mezd podle různých typů smluvních nebo tarifních platů
 • zpracování přesčasů a dalších dohodnutých finančních bonusů
 • zpracování náhrad mezd (pracovní neschopnost, dovolená, zákonné volno…)
 • zpracování odměn, odstupného, příplatků, srážek ze mzdy
 • zpracování odvodů do zdravotních pojišťoven a správu sociálního zabezpečení
 • zpracování odvodů pro II. pilíř důchodového pojištění
 • zpracování měsíčních záloh na daň a nezdanitelné částky
 • roční zúčtování daně
 • zpracovávání organizační struktury podniku
 • sledování doplňkových informací v evidenci zaměstnanců na kartě zaměstnance
 • zpracování plánů dovolených, školení apod.
 • evidence a správa služebních průkazů

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 • propojení na hrubé mzdy z lesní výroby
 • vyplňování formulářů pro pojišťovny
 • elektronická komunikace se státní správou (CŠSZ, ZP, statistická šetření)
 • komplexní zpracování ročního daňového zúčtování a ročního zdravotního pojištění
 • řešení individuálních rozvrhů v rámci nerovnoměrné pracovní doby
 • insolvence – vyhledávání v insolvenčním rejstříku, automatizované řešení schváleného oddlužení
 • zpracování trvalých i jednorázových srážek včetně deponace
 • hierarchický popis organizace a jednotlivých pracovních pozic
 • tisk pomocí uživatelsky definovaných tiskových formulářů (smlouvy, platové výměry atd.)

Související odkazy