Kniha přijatých faktur

Modul zabezpečuje evidenci přijatých faktur a ostatních platebních příkazů v domácí nebo cizí měně.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

  • řízení workflow přijetí došlé faktury (příprava, schválení, zúčtování, předání k platbě)
  • podklady pro schválení ve formě tištěné průvodky

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

  • řízení automatického účtování pomocí uživatelsky definovaných šablon
  • víceúrovňová přístupová oprávnění
  • připojení naskenovaných dokumentů a jiných elektronických záznamů k účetnímu záznamu
  • automatické zobrazení stavu úhrady faktury (předání k platbě, zaplacení, částečné zaplacení)

Související odkazy