Aplikace Mobilní LHP

Aplikace řeší zpracování následujících oblastí:

 • prohlížení hospodářské knihy a skutečnosti
 • zobrazení údajů o porostech a k nim odpovídajících map
 • náhled hospodářské knihy v „papírové“ podobě
 • mapové podklady dle potřeby uživatele (obrysové, porostní, těžební, ortofoto, atd.)
 • navigace v mapě pomocí družicových systémů (GPS, GLONASS, Galileo apod.), sledování polohy
 • vyhledávání porostu v mapě nebo v knize
 • měření délky a plochy
 • tvorba linií, kartografických značek, poznámek (s fotografiemi nebo audio záznamem)
 • práce s GNSS – lokalizace, trasování
 • zákresy je možné provádět třemi způsoby:
  • vytyčením v mapě ručně nebo pomocí stylusu
  • trasováním pomocí družicových signálů - uživatel obejde měřený úsek a jeho trasa je zaznamenána
  • vytyčením pomocí družicových signálů - uživatel sám určuje zápis hraničních bodů pomocí aktuální pozice 
 • online přihrání plánu, skutečnosti, číselníků, mapových podkladů
 • online odeslání zákresů do LHP IS SEIWIN, sehrání uživatelských vrstev z LHP

Aplikaci je možné stáhnout na Google Play.

Související odkazy