Fakturace a odbyt

Modul zajišťuje oblast řízení vztahů s odběrateli od smlouvy o dodávkách dříví až po vystavení faktury a bilanci skutečných dodávek.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

 • příprava smluv o dodávkách dříví
 • vytváření rozpisu dodávek dříví
 • vystavení daňového dokladu - faktury
 • vystavení opraveného daňového dokladu
 • vystavení faktury a dobropisu na plnění, která nejsou předmětem DPH
 • vystavení „proforma“ faktury a zálohové faktury
 • vystavení daňového dokladu za úplatu přijatou před uskutečněním plnění
 • výstup dat do systému statistiky intrakomunitárního obchodu Intrastat

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 • možnost vystavovat doklady v českém, slovenském, německém nebo anglickém jazyce
 • možnost zadávat souběžně s fakturačními údaji i výrobní údaje (výdejky dříví)
 • možnost automatizace fakturace dle smluv o dodávkách dříví
 • souhrnná bilance odbytu z údajů všech modulů systému
 • bilance zpeněžení dříví
 • upřesnění bilance cen dříví (tzv. ryzí ceny)
 • srovnání objemů vydaného/konsignovaného dříví s objemy prodaného dříví

Související odkazy