Mobilní prodejna

Aplikace řeší zpracování následujících oblastí:

 • vystavování prodejních dokladů
 • prodej v libovolných cizích měnách
 • provedení storno dokladu
 • tisk účtenky, tiskový náhled účtenky
 • splnění požadavků elektronické evidence tržeb
 • centrální definování vlastností prodejen včetně práv uživatelů
 • centrální nastavení prodejních položek a slev
 • individuální nastavení prodejních položek na prodejnu
 • přehled o neodevzdané hotovosti
 • sumář prodejních dokladů za období
 • zneplatnění dat aplikace, výmaz údajů v případě ztráty/krádeže zařízení
 • odeslání prodejních dokladů do informačního systému podniku
 • online aktualizace prodejních položek
 • hromadné zpracování prodejních dokladů do souhrnného pokladního dokladu na základě kombinace prodejna-položka
 • obousměrná synchronizace dat a nastavení v rámci IS SEIWIN

Související odkazy