Pokladna

Modul zabezpečuje zpracování pokladních operací v domácí nebo cizí měně. Dále umožňuje evidovat drobné bezhotovostní platby.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

  • evidence příjmů a výdajů hotovosti v domácí a cízí měně
  • prodej zásob za hotové s automatickým odečtením ze skladu
  • prodej zásob dříví z lesní výroby včetně automatického vystavení dodacího lístku
  • evidence bezhotovostních plateb s napojením na bankovní terminály

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

  • zobrazení aktuálního stavu pokladny
  • automatické zúčtování pokladních operací
  • evidence vstupní a výstupní daně z přidané hodnoty při pokladních operacích
  • převod dat do fakturace a výroby
  • zrychlený doklad (kalkulačka) na jednoduché zpracování dávky dokladů

Související odkazy