Účetnictví

Modul zabezpečuje zpracování manažerského a finančního účetnictví, ročních výkazů a přípravu podkladů pro daň z příjmu.

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

 • propojení na účetní doklady (deníky) ostatních modulů
 • nástroje pro potřeby manažerského účetnictví (rozvrhy pomocných provozů, kalkulace úplných vlastních nákladů)
 • vedení knihy přijatých faktur a registru finančních závazků
 • zpracování příkazů k úhradě a bankovních výpisů
 • vytvoření výkazů Rozvaha, Výkazu zisku a ztráty a Peněžní toky
 • podrobná evidence nákladů a výnosů včetně technických jednotek
 • evidence pohledávek a závazků (včetně upomínek a penalizací)

Mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 • metodická propracovanost účetních dat v návaznosti na všechny moduly
 • manažerské členění optimalizované pro lesní hospodářství
 • univerzální účetní doklad pro ruční pořízení dat 
 • podpora formátu dat všech českých bankovních institucí
 • grafické zobrazení hlavní knihy v čase
 • kompletní přehled o všech účetních pohybech v jednotlivých modulech
 • automatické uzavírání knih na konci účetního období

Související odkazy