Lesní hospodářská kniha a mapy

Modul řeší zpracování následujících oblastí:

  • prohlížení a bilance plánu a skutečnosti
  • zobrazení všech potřebných dat JPRL (včetně jejich detailů) a k nim odpovídající mapy
  • mapové podklady dle potřeby uživatele (obrysové, porostní, těžební, ortofoto, atd.)
  • vyhledávání porostu v mapě, měření délky a plochy
  • tvorba zákresů s poznámkami
  • práce s GPS – lokalizace, trasování
  • online příjem/odesílání dat z/do informačního systému

Související odkazy