SEIWIN Cloud

Naše cloudové riešenie SEIWIN Cloud zvýši bezpečnosť vašich dát a poskytne vám k nim vzdialený prístup odkiaľkoľvek.

Služba SEIWIN Cloud Vám poskytuje nasledujúce výhody:

 • pravidelnú aktualizáciu a údržbu modulov a aplikácií v rámci SEIWINu,
 • bezpečnosť a ochranu súborov vďaka vysokej úrovni zabezpečenia samotných serverov i tokov dát,
 • zálohu vašich dát.

Navyše získate možnosť prístupu k svojim dátam odkiaľkoľvek. Ušetríte tak náklady na hardvér a softvér.

Technické parametre nášho cloudového riešenia:

 • Podpora Windows, OS X, Linux, Android a iOS,
 • Šifrovaný prístup pomocou protokolu HTTPS,
 • Podpora čipových kariet s digitálnymi podpismi,
 • Podpora lokálnych tlačiarní,
 • Prístup k webovým aplikáciám IS SEIWIN.

 

Súčasťou služby je tiež SEIWIN Cloud Client, ktorý vášmu SEIWINu v cloude umožní:

 • prepojenie s kancelárskym balíkom Microsoft Office,
 • prepojenie bankových terminálov,
 • načítanie QR kódov.

Bezpečnosť dát a GDPR

Bezpečnosť vašich dát je pre nás všetkým

Naši zákazníci si stále častejšie uvedomujú, ako kriticky dôležitá je problematika zabezpečenie dát v rámci používaných informačných systémov. Nariadenie GDPR túto latku zabezpečenia ešte ďalej zvyšuje. Naša spoločnosť tak na nariadenie GDPR pozerá nie ako na zbytočnú komplikáciu pri poskytovaní našich služieb, ale ako na príležitosť posunúť úroveň zabezpečenia systémov u koncových zákazníkov ešte ďalej.

Sme držiteľmi certifikátu ISO 27001, ktorý definuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií. Pri vývoji komplexného informačného systému SEIWIN sme samozrejme dbali a dbáme na pravidlo "Privacy by design" a v súvislosti s nariadením GDPR pre Vás máme pripravených veľa ďalších inovácií v oblasti zabezpečenia, ktoré Vám radi popíšeme pri osobnom stretnutí.

 

Súlad služby s nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR)

Dôvera je základným stavebným kameňom medziľudských vzťahov. Pre našu spoločnosť je Vaša dôvera v nás všetkým. Pri budovaní tejto dôvery sa tak riadime prístupom so silným dôrazom na transparentnosť, otvorenosť a hlavne technickú úroveň zabezpečenia nášho systému SEIWIN.

Uvedomujeme si, že zabezpečenie súladu s nariadením GDPR nie je len o jednostrannom nastavenie procesov vo Vašej spoločnosti, ale aj o podpore z našej strany. Túto podporu poskytujeme ponukou vhodných nástrojov, ktoré môžu pomôcť v súlade s nariadením dosiahnuť.

Jedná sa teda o spoločnú zodpovednosť a v špeciálnom informačnom materiáli Vám radi pomôžeme zorientovať sa v nástrojoch v rámci IS SEIWIN, ktoré Vám môžu pomôcť plniť požiadavky definované v nariadení GDPR.

 

Ak máte o SEIWIN Cloud záujem alebo sa chcete na čokoľvek opýtať, radi s Vami všetko preberieme na telefóne +420 776 178 955 alebo e-mailovej adrese info@ha-soft.sk.