Produkty a služby

Zameriavame sa na vývoj informačného systému pre efektívne riadenie lesného hospodárstva. Našim produktom je komplexný lesnícky a ekonomický informačný systém SEIWIN, ktorý umožňuje riadiť výrobu aj ekonomiku hospodárenia lesov v jednom systéme.

SEIWIN

Informačný systém SEIWIN je moderný systém plne prepojených aplikácií zabezpečujúci spracovanie všetkých potrebných činností v rámci lesného hospodárstva

SEIWIN Cloud

Služba SEIWIN Cloud Vám ušetrí náklady na hardvér a softvér. Zverte nám starosť o chod SEIWINu a získajte radu výhod


Výhody riešenia SEIWIN:


✓ Ako jeden z mála softvérov na trhu poskytuje tak výrobnú (lesnícku), ako aj ekonomickú časť riadenia lesného hospodárstva a ekonomiky
✓ Jeden produkt, jeden dodávateľ - istota, spoľahlivosť a garancia fungovania pre užívateľov oproti rôznym kombinovaným riešeniam s viacerými produktmi a dodávateľmi
✓ Vhodný ako pre malých podnikateľov, tak pre stredné a veľké firmy
✓ Parametre systému možno ľubovoľne nastaviť na mieru vašim potrebám
✓ Spoločná celopodniková dátová základňa a jednotné toky dát
✓ Náš systém neustále vyvíjame a zlepšujeme v spolupráci s VamiAk máte o naše produkty záujem alebo sa chcete na čokoľvek opýtať, radi s Vami všetko preberieme na telefóne +421 905 734 946 alebo e-mailovej adrese info@ha-soft.sk.