NOVINKA - Evidencia lesných škôlok

S pomocou modulu ELS jednoducho a prehľadne zaznamenáte všetko potrebné v priebehu celého procesu škôlkárskej výroby a máte komplexný prehľad o stave škôlky, včítane praktického grafického znázornenia.

Modul rieši spracovanie nasledujúcich oblastí:

 • evidencia skladových zásob semenného materiálu, sadbového materiálu a častí rastlín 
 • grafická evidencia stavu jednotlivých škôlok v akomkoľvek období
 • inventúra škôlky 
 • tvorba prehľadov a tlačových výstupov (sprievodné listy) 
 • automatická tvorba podkladov pre hlásenia poverenej osobe 

Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí:

 • prehľad o činnosti v sklade pomocou výpočtu stavu zásob k ľubovoľnému obdobiu 
 • zobrazenie stavu škôlky k ľubovoľnému dátumu včítane grafickej evidencie 
 • rýchla tvorba sprievodných listov s možnosťou tlačových výstupov
 • možnosť evidencie viacerých škôlok/skladov 
 • prehľad pohybov a činností k vybranému konkrétnemu oddielu
 • kontrola potvrdenia o pôvode v priebehu celého výrobného procesu
 • minimalizácia chybovosti pri prepise údajov
  • kontroly mínusových stavov v sklade
  • kontrola potvrdení o pôvode
  • automatické generovanie podkladov pre hlásenia poverenej osobe
 • možnosť prepojenia s ďalšími modulmi systému SEIWIN, modul však dokáže pracovať samostatne