Informačný systém
SEIWIN
Váš kľúč k úspechu

SEIWIN – informačný systém pre komplexné riadenie lesného hospodárstva

Rokmi preverené riešenia

Náš informačný systém je na trhu už 30 rokov. O jeho kvalite svedčí to, že ho k riadeniu svojho hospodárenia v súčasnosti využívajú stovky subjektov na Slovensku a v Česku.

Komplexnosť

Informačný systém SEIWIN je zameraný tak na výrobnú, tak na ekonomickú časť riadenia lesného hospodárstva.

Kvalitný servis

Dlhodobý a spokojný vzťah s klientom je pre nás prioritou, preto sa snažíme náš systém inovovať podľa podnetov zákazníkov, poskytujeme kvalitnú technickú podporu, školenia, implementáciu systému či prenos dát z pôvodných systémov.

Nielen lesné hospodárstvo

Moduly nášho softvéru zamerané na ekonomické riadenie sú využiteľné pre ľubovoľné odvetvia.

Dáta v bezpečí

Naše cloudové riešenie SEIWIN Cloud zaistí bezpečnosť vašich dát a poskytne vám k nim vzdialený prístup odkiaľkoľvek. Ušetrí vám náklady na hardvér a softvér.