O nás

O nás 

HA-SOFT SK, s.r.o., je členom skupiny Holdio, s.r.o.

Základným článkom skupiny Holdio, s.r.o. je česká spoločnosť HA-SOFT, s.r.o. s viac ako 30 ročnou tradíciou. Od roku 1992 sa špecializuje na vývoj komplexného informačného systému SEIWIN. O kvalitách svedčí okrem iného skutočnosť, že SEIWIN je najpoužívanejším lesníckym informačným systémom v ČR. Na vývoji systému SEIWIN sa v súčasnosti podieľa takmer 30 zamestnancov. 

Založenie spoločnosti HA-SOFT SK, s.r.o., bolo strategické rozhodnutie, zamerané na priame rozširovanie svojich aktivít v Slovenskej republike, tak aby všetky aktivity pre existujúcich užívateľov systému SEIWIN boli realizované priamo pracovníkmi slovenskej spoločnosti.

Spoločnosť HA-SOFT SK je tiež od roku 2023 členom skupiny Holdio s.r.o.

 

Ciele spoločnosti 

Naším základným cieľom je ponúkať prostriedky a služby pre efektívne riadenie lesníckej výroby pomocou nášho moderného a komplexného informačného systému SEIWIN spolu s poskytovaním kvalitných služieb zákazníkom. Prvoradým záujmom je vybudovanie dlhodobých partnerstiev založených na dôvere a obojstrannej spolupráci. Vážime si každého zákazníka a ku každému pristupujeme individuálne, čím si budujeme vzájomnú dôveru, ktorú považujeme za základný stavebný pilier úspešného obchodného vzťahu. 

Na slovenskom trhu je cieľom dosiahnuť dominantného postavenia na trhu informačných systémov špecializovaných pre lesníctvo, tak ako je tomu v Českej republike.