Kniha prijatých faktúr

Modul zabezpečuje evidenciu prijatých faktúr a ostatných platobných príkazov v domácej alebo cudzej mene.

Modul rieši spracovanie nasledujúcich oblastí:

  • riadenie workflow prijatia došlých faktúr (príprava, schválenie, zúčtovanie, predanie k platbe)
  • podklady pre schválenie v forme tlačenej sprievodky

Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí:

  • riadenie automatického účtovania pomocou užívateľsky definovaných šablón
  • viacúrovňové prístupové oprávnenia
  • pripojenie naskenovaných dokumentov a iných elektronických záznamov k účtovnému záznamu
  • automatické zobrazenie stavu úhrady faktúry (predanie k platbe, zaplatenie, čiastočné zaplatenie)