Drevo

Aplikácia rieši spracovanie nasledujúcich oblastí:

 • vytváranie číselníkov dreva
 • vytváranie odvozných, dodacích a výkupných lístkov
 • fotodokumentácia s určením polohy
 • výpočet objemu guľatiny podľa STN 480009, hmotových čísel, kubicírovanie rovnaného dreva, tyčí a tyčiek
 • kontrola údajov počas vytvárania dokladu
 • možnosť použitia vlastných kubicírovacích tabuliek
 • tlač číselníku dreva, odvozného, dodacieho alebo výkupného lístku
 • bilancie zásob dreva z vytvorených dokladov, sumáre
 • aktuálny stav zásob z IS SEIWIN
 • obojsmerné online zhrávanie dát s IS SEIWIN
 • veľké možnosti nastavení a prispôsobení aplikácie uživateľmi