Mobilné aplikácie

Súčasťou komplexného systému SEIWIN sú aj mobilné aplikácie pre zariadenia postavené na operačnom systéme Android (tablety a smartfóny).

Pomocou týchto aplikácií ponúkame užívateľom možnosť efektívneho zberu dát v teréne. Takto vytvorené a aktuálne dáta okamžite vstupujú do celého informačného systému, čo zvyšuje efektivitu a operatívnosť pri riadení celej organizácie.

 

Drevo

Aplikácia slúži pre kubicírovanie dreva a to pre príjem dreva  poraste, tak pri odvoze pre tvorbu odvozných lístkov.

Mobilný LHP

Aplikácia slúži na prehliadanie lesnej hospodárskej knihy a mapových podkladov.