Pokladňa

Modul zabezpečuje spracovanie pokladňových operacií v domácej alebo cudzej mene. Ďalej umožňuje tiež evidovať drobné bezhotovostné platby.

Modul rieši spracovanie následujúcich oblastí:

  • evidencia príjmov a výdajov hotovosti v domácej a cudzej mene
  • predaj zásob v hotovosti s automatickým odpočítaním zo skladu
  • predaj zásob dreva z lesnej výroby včítane automatického vystavenia dodacieho lístka
  • evidencia bezhotovostných platieb s napojením na bankové terminály

Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí:

  • zobrazenie aktuálneho stavu pokladni
  • automatické zúčtovanie pokladničných operácií
  • evidencia vstupnej a výstupnej dane z pridanej hodnoty pri pokladničných operáciách
  • prevod dát do fakturácie a výroby
  • zrýchlený doklad (kalkulačka) na jednoduché spracovanie dávky dokladov