SEIWIN

Komplexný lesnícky a ekonomický informačný systém SEIWIN je súbor aplikácií postavených na technológii Klient / Server. Jednotlivé moduly sú metodicky skoncentrované do troch oblastí:

Lesnícka výroba

Tu sú moduly zamerané na lesníctvo a ide o:

  • Lesný hospodársky plán a evidencia
  • Lesnícka výroba a mzdy

Obchod

Zahŕňa moduly pre oblasť riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM):

  • Fakturácia a odbyt
  • Pokladňa a drobný bezhotovostný príjem
  • Zásoby

Účtovníctvo a dane

Obsahuje moduly pre účtovnú a majetkovú evidenciu, pre zaistenie komunikácie so štátnou správou a prípravu podkladov pre riadenie a rozhodovanie:

  • Účtovníctvo
  • Bankové operácie
  • Kniha prijatých faktúr
  • Daň z pridanej hodnoty
  • Dlhodobý majetok

 

Ak máte o naše produkty záujem alebo sa chcete na čokoľvek opýtať, radi s Vami všetko preberieme na telefóne +420 776 178 955 nebo e-mailovej adrese info@ha-soft.sk.