Daň z pridanej hodnoty

Modul zabezpečuje spracovanie dane z pridanej hodnoty zo všetkých modulov systému SEIWIN.

Modul rieši spracovanie nasledujúcich oblastí:

  • zber dát k tvorbe výkazu Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
  • tvorba podkladov pre tlač Daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
  • tvorba zostáv na vedenie záznamovej povinnosti
  • tvorba podkladov pre Súhrnné hlásenie
  • tvorba výstupov v elektronickej podobe

Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí:

  • jednoduchý (automatický) systém preberania dát z jednotlivých modulov
  • grafická tlač výkazov