Změny v DPH v informačním systému SEIWIN s platností od 1.1.2016 (3. díl)

Doplnění dalších daňových skupin v číselníku TAB80DS (SEIWIN 3) a FIX80DS (SEIWIN 5)

V souvislosti s kontrolním hlášením jsme museli doplnit číselník daňových skupin o další položky. Jedná se o skupiny 8, 18 a 38 u vstupní daně. Z hlediska daňového přiznání mají nové skupiny stejný význam jako 1, 11 a 31. Rozdíl je pouze v zahrnutí do Kontrolního hlášení. Nové daňové skupiny se vždy začlení do oddílu B.2. Použití je v zahrnutí splátkových kalendářů s dílčí daňovou položkou do 10000,00 Kč do oddílu B.2.:

Číslo Popis
8 Přijatá zdanitelná plnění - plný nárok na odpočet, ne IMA, v KH vždy v oddíle B.2.
18 Přijatá zdanitelná plnění - krácený nárok na odpočet, ne IMA, v KH vždy v oddíle B.2.
39 Přijatá zdanitelná plnění - poměrový i krátící koeficient, ne IMA, v KH vždy v oddíle B.2.
Česky