Změny v DPH v informačním systému SEIWIN s platností od 1.1.2016 (1. díl)

Přečíslování stávajících daňových skupin v číselníku TAB80DS (SEIWIN 3) a FIX80DS (SEIWIN 5)

Z důvodu rozšíření stávajícího číselníku daňových skupin bylo nutné některé daňové skupiny přečíslovat. Jedná se o následující čtyři položky:

Původní číslo Popis Nové číslo
48 Majetek s již dříve nárokovaným odpočtem - plný odpočet 83
49 Korekce odpočtů daně dle §75 o.4,§77 a §79 - plný odpočet 82
58 Majetek s již dříve nárokovaným odpočtem - krácený odpočet 84
59 Korekce odpočtů daně dle §75 o.4,§77 a §79 - krácený odpočet 86

Doplnění nových daňových skupin pro vstupní DPH

Z důvodu zavedení poměrového koeficientu bylo nutné doplnit nové daňové skupiny pro vstupní DPH. Jedná se o následující položky:

Číslo Popis
31 Přijatá zdanitelná plnění - poměrový i kráticí koef. bez zařazení do užívání
32 Dovoz zboží - poměrový i kráticí koef. bez zařazení do užívání
33 Zdanitelná plnění z řádků 3-13 - poměrový i kráticí koef. bez zařazení do užívání
39 Přijatá zdanitelní plnění - zjednoduš.dokl. - poměrový i kráticí koef. bez zařazení do užívání
61 Přijatá zdanitelná plnění - poměrový i kráticí koef. se zařazením do užívání
62 Dovoz zboží - poměrový i kráticí koef. se zařazením do užívání
63 Zdanitelná plnění z řádků 3-13 - poměrový i kráticí koef. se zařazením do užívání
69 Přijatá zdanitelná plnění - zjednoduš.dokl. - poměrový i kráticí koef. se zařazením do užívání

Doplnění nových daňových skupin pro výstupní DPH

Z důvodů změn v zákoně o DPH bylo nutné doplnit nové daňové skupiny pro výstupní DPH. Jedná se o následující položky:

Číslo Popis
35 Investiční zlato §101
36 Zvláštní režim - cestovní služba §89
37 Zvláštní režim - požité zboží §90

Změna zálohového koeficientu

Zálohový koeficient se nově od 1.1.2016 nazývá krátící. V informačním systému SEIWIN 3 se nachází ve Všeobecném nastavení aplikace DAN. V informačním systému SEIWIN 5 se koeficient nachází v číselníku TABDPH.

Přidání poměrového koeficientu

Nově je od 1.1.2016 přidán poměrový koeficient. V informačním systému SEIWIN 3 bude přidán do Všeobecného nastavení aplikace DAN. V informačním systému SEIWIN 5 bude koeficient přidán do číselníku TABDPH. Slouží k zadání procenta pro snížení odpočtu daně dle §75.

Česky