Spuštění příjmů žádostí o kůrovcové kompenzace

Vážení uživatelé,

dnes 21. 7. 2020 byl na webu MZe spuštěn příjem žádostí pro příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019. Žádost se podává prostřednictvím webového rozhraní Modulu pro žadatele (MZe), do kterého můžete naimportovat kompletní žádost ve formě XML souboru přímo z modulu MVO v rámci systému SEIWIN. V modulu MVO je pod tlačítkem Kompenzace za kůrovce připravena možnost snadného převzetí a rychlé tvorby detailních podkladů (příloh) žádosti na základě již natypovaných výrobních a účetních dokladů. Z těchto podkladů poté máté možnost vytvořit výstup ve formátu XML, který nahrajete do webové aplikace MZe.

Výhody našeho řešení:

✓ Systém SEIWIN obsahuje všechna data (výrobní i účetní) nutná pro kompletní vyplnění žádosti
Uspoří čas – podklad pro dotaci doslova na pár kliknutí
Uspoří náklady díky nižšímu papírování a administrativě
Eliminuje chybovost při přepisování
✓ Pomocí natypovaných výrobních dokladů v modulu MVO umožnuje zpracování, kontrolu těžeb a vytvoření XML souboru pro import do webové aplikace MZe
✓ Umožnuje vygenerování podrobného přehledu všech těžeb za rok 2019
✓ Umožňuje filtrování jejich jednotlivých řádků a kontrolu splnění podmínek pro uznání kompenzace
✓ Zobrazuje sumarizaci řádků těžeb

Abychom Vám celý postup tvorby žádosti v systému SEIWIN co nejvíce zjednodušili, připravili jsme Průvodce, který Vás provede tvorbou žádosti. Tento materiál můžete získat napsáním žádosti na e-mail: p.lasota@ha-soft.cz.

Pro více informací ohledně ceny licencovaného výstupu žádosti do formátu XML obraťte se, prosím, na obchodního ředitele Petra Lasotu (tel. 776 178 955, p.lasota@ha-soft.cz)

Tým společnosti HA-SOFT

Česky