Novinka v propojení IS SEIWIN 5 s tabulkovým procesorem

Nový modul QBL pro IS SEIWIN 5

Komplexní informační systém SEIWIN 5 je od verze 5.0.6. rozšířen o nový modul QBL pro přímé propojení tabulkového procesoru Microsoft Excel s návrhářem dotazů. Modul QBL zpřístupňuje data výsledku dotazu v návrháři dotazů ve formátu XML, který je možné propojit jako externí data přímo do tabulkového procesoru.

Technologie modulu QBL

Modul je distribuován jako aplikace ISAPI pro webový server Microsoft IIS. V tabulkovém procesoru Microsoft Excel se data propojují jako externí data z webu. Výsledná data se vždy počítají online při každém požadavku z tabulkového procesoru.

Ukázka propojení s Microsoft Excel 2013

Propojení dotazu z návrháře dotazů se provádí pomocí menu Data - Z webu. Do URL adresy se následně vloží odkaz na příslušný dotaz v návrháři dotazů:

Data se vloží do listu jako standardní tabulka, kterou je možné dále použít ve vzorcích nebo jako zdroj dat pro kontingeční tabulky apod.:

Jaká data jsou v modulu QBL k dispozici

Modul QBL poskytuje data z návrháře dotazů ze všech modulů IS SEIWIN 5 (např. MVO - Lesnická výroba a mzdy, KPF - Kniha přijatých faktur, MTZ - Zásoby atd).

Kompatibilita se SEIWIN Hosting

Modul QBL je plně kompatibilní se službou SEIWIN Hosting a je možné data z modulu QBL napojit na aplikaci Microsoft Excel z lokálních počítačů.

Licence

Modul QBL je samostatně licencován.

Česky