Modul Správa datových schránek k dispozici zdarma

Vážení uživatelé,

Dnešní doba výrazně napomohla v digitalizaci komunikace a mnoho z Vás si nově zřídilo datovou schránku. Abychom Vám práci s ní zjednodušili, budete mít nově v rámci SEIWINu zdarma k dispozici modul SDS – Správa datových schránek, který slouží k přijímání, odesílání, a dlouhodobému uchovávání zpráv z Vaší datové schránky.

Nastavení datové schránky
Samotná datová schránka je nastavena centrálně pro celou organizaci pomocí TABORG. Uživatel se pak v modulu SDS přihlásí svým uživatelským jménem a heslem, kterým se běžně přihlašuje k datové schránce. Jméno i heslo je bezpečně uloženo a poprojeno s účtem v SEIWINu. Uživatel musí mít přidělena práva pro prohlížení a případně i vytváření a odesílání zpráv.

Doručování zpráv
Všechny zprávy, které máte momentálně ve vaší schránce, mohou být staženy a uloženy do přímo do systému SEIWIN. Manipulace se zprávami je v modulu možná i bez doručování nových zpráv. Ty si stáhnete až ve chvíli, kdy budete chtít. Zároveň se zaznamená, který uživatel způsobil doručení zprávy. Veškeré zprávy jsou uchovávány bez časového a kapacitního omezení včetně příloh, doručenky, a elektronického razítka. Používáním modulu tak výrazně ušetříte za nákupy úložiště zpráv na webu datových schránek. Práce se zprávami je podobná jako s doklady v jiných modulech. Každou zprávu nebo její doručenku lze také zpětně stáhnout do počítače jako jeden soubor včetně elektronického podpisu.

Nahrávání datových zpráv
Pokud máte ve svém počítači uloženy zprávy stažené z webového rozhraní s příponou .zfo, můžete je hromadně do modulu nahrát. Uložíte je tak bezpečně v databázi, zařadí se do seznamu zpráv, a můžete v rámci nich vyhledávat pomocí filtru, stejně jako kdyby zpráva byla doručena v rámci modulu.

Propojení s dalšími moduly SEIWIN
V rámci modulu Daň je možné odeslat daňové přiznání přímo ze SEIWINu právě díky napojení datových schránek. V modulu MZD pak bude již brzy možné odeslat evidenční list důchodového pojištění, oznámení o nástupu do zaměstnání, hlášení o ukončení pracovní neschopnosti a další dokumenty, které lze podávat pomocí elektronického podání.

Věříme, že Vám nový modul pomůže v práci s datovou schránkou.
Tým společnosti HA-SOFT

Česky