Kompenzace za kůrovce

Pro budoucí žádosti o kompenzaci ztráty zpeněžení za kůrovce, jsme pro vás připravili v rámci modulu MVO výrazně zjednodušenou možnost tvorby podkladů pro uplatnění kompenzací za nahodilou jehličnatou těžbu za období 10/2017 až 12/2018.

Nový přehled Kompenzace za kůrovce řeší zpracování následujících oblastí:

  • pomocí natypovaných výrobních dokladů v modulu MVO umožnuje zpracování, kontrolu těžeb a vytvoření xml souboru pro import do webové aplikace MZe na kůrovcové kompenzace za nahodilou jehličnatou těžbu,  
  • podrobněji pak umožnuje vygenerování přehledu všech těžeb za vybraný kvartál, možnost filtrování jejich jednotlivých řádků, kontrola splnění podmínek pro uznání kompenzace, sumarizace řádků těžeb do podoby webového formuláře MZe a vygenerování podkladu pro žádost v podobě xml,
  • vygenerování podkladů pro tvorbu příloh žádosti o kompenzaci za nahodilou kůrovcovou těžbu.

Funkcionalita bude k dispozici ihned při finálním odsouhlasení podmínek ze strany MZe.

Nepochybujeme, že Vám nová funkcionalita bude ku prospěchu v této nelehké době.

Tým společnosti HA-SOFT

Česky