Číselníky v návrháři dotazů v IS SEIWIN5

Doplnění číselníků v IS SEIWIN 5 jako datové zdroje do návrháře dotazů

Do nové verze IS SEIWIN 5.0.9 plánujeme rozšíření datových zdrojů v návrháři dotazů o všechny číselníky. Uživatelé budou mít nově možnost čerpat data do návrháře dotazů např. z číselníku analytických účtu, číselníku partnerů, číselníku prostředků apod. Uživatelé si již nyní ve verzi 5.0.7 mohou vyzkoušet tuto funkcionalitu pro vybrané číselníky:

  • TAB33S - Účely/akce/prostředky
  • TAB156 - Ceník těžby dříví
  • TAB158 - Ceník pěstebních prací
  • TAB171 - Ceník sazenic a osiva

Přístupová oprávnění

Přístup k číselníkům v návrháři dotazů se řídí přístupovými oprávněními. Uživatel má příslušný číselník přístupný v případě, že má právo prohlížet nebo editovat jeho obsah.

Období platnosti a mapování

U číselníků, které jsou organizovány podle období platnosti, se nabízí obsah platný pro nastavené období zpracování. Návrhář současně bere v úvahu nastavené mapování (podnikové nebo společné číselníky).

Podpora v úloze QBL

Číselníky jako datové zdroje v návrháři dotazů jsou plně podporovány v úloze QBL. Tím je možné zpřístupnit jejich obsah ve formě XML ve webových službách nebo v aplikaci Microsoft Excel.

Česky