Čárové kódy v IS SEIWIN 5

Informační systém SEIWIN 5 a čárové kódy

IS SEIWIN 5 nově podporuje v modulu MTZ a POK čárové kódy. Postupně bude přidána podpora čárových kódů v modulu IMA, ODB a KPF.

Modul MTZ používá čárové kódy k dvěma účelům. Jako identifikaci materiálu a zboží dle předtištěného čárového kódu na obalu nebo jako kompletní identifikaci skladové položky na skladovém štítku. K identifikaci materiálu a zboží je možné použít jakýkoliv jednoznačný čárový kód umístěný na obalu (EAN, ISBN-EAN), který podporuje čtečka čárového kódu. Pro kompletní identifikaci skladové položky se používají tzv. funkční čárové kódy systému SEIWIN 5 (ve formátu Code39 nebo Code128), které se tisknou na skladové štítky.

V modulu POK je možné používat čárové kódy během pořizování příjmových dokladů k identifikaci materiálu a zboží dle předtištěného čárového kódu na obalu. Dále je možné při prodeji ze zásob použít kompletní identifikaci skladové položky ze skladového štítku.

Použití čárových kódů

Čárové kódy je možné použít při následujících činnostech:

  • Pořizování dokladů
  • Výběru ze stavu skladu
  • Vyhledávání ve stavu skladu

Pro načtení čárového kódu se používá čtečka, která emuluje klávesnici a tato čtečka musí být nastavena pro spolupráci se SEIWIN 5. Doporučené jsou např. čtečky Symbol LS22xx do USB portu s emulací USB HID klávesnice.

Použití skladových štítků

Skladové štítky je možné tisknout v modulu MTZ na specializované tiskárně pro štítky. Skladové štítky lze následně umístit přímo na materiál nebo zboží nebo na regál ve skladu. Skladové štítky je možné tisknout z příjmových dokladů nebo z položek ve stavu skladu. Pro tisk štítků doporučujeme např. tiskárny Zebra řady GK420.

Kompatibilita se SEIWIN Cloud

Funkce pro čárové kódy jsou v případě použití doporučeného hardware plně kompatibilní se službou SEIWIN Cloud. Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat správce služby.

Licence

Podpora čárových kódů je v IS SEIWIN 5 samostatně licencována.

Česky