SEIWIN 3/4

Komplexní informační systém SEIWIN 3/4 je v současnosti nejrozšířenější soubor aplikací zabezpečující zpracování všech potřebných činností v rámci lesního hospodářství. Tematicky jsou aplikace rozděleny do následujících oblastí:

 • Účetnictví, Banka, Pokladna
 • Daně
 • Fakturace a odbyt, Zásoby
 • Lesnická výroba, Lesní hospodářský plán a evidence, Číselníky dříví
 • Mobilní pořizování číselníků dříví, odvozních, dodacích a výkupních lístků
 • Dlouhodobý majetek
 • Čisté mzdy a personalistika
 • Datový sklad
 • Finanční modul, Rozpočty
 • Správa dokumentů

Mezi hlavní výhody informačního systému patří:

 • vzhledová a logická jednotnost ovládání
 • jednotný systém číselníků
 • možnost výběru z předdefinovaných nebo uživatelem vytvořených číselníků
 • možnost duplikace údajů z předcházejících položek
 • jednotný systém pro tiskové výstupy včetně univerzálního výstupu ve formátu PDF
 • možnost vytvářet uživatelsky definované výstupy
 • export dat ve formátu DOC, XLS a PDF
 • přímé napojení na kancelářský balík Microsoft Office, OpenOffice nebo LibreOffice
 • přenos dat mezi nepropojenými počítači pomocí USB médií nebo elektronické pošty přímo z aplikací

 

Pokud máte o systém SEIWIN zájem nebo se chcete na cokoli zeptat, rádi s vámi vše probereme na telefonu +420 548 422 440 nebo e-mailové adrese info@ha-soft.cz.