Historie změn SEIWIN

2018

24.01.2018 VZP CZ - Číselníky (podnikatelské) (verze 3.92)

 • Aktualizované číselníky TAB801N a TAB803N pro rok 2018. Změněny názvy řádků.

24.01.2018 IMA CZ - Dlouhodobý majetek (verze 2.24)

 • Nová sestava 1353 k přehledu hmotné odpovědnosti za majetek

24.01.2018 DAN CZ - Daň (verze 3.27)

 • Na Kontrolním hlášení je opraveno plnění Kódu plnění při označení běžné plnění na formuláři A4. Nyní se doplňuje do údaje nula. Tuto chybu je možno opravit na daňovém portále MFČR EPO pouhým provedením přepočtu formuláře. Pokud nainstalujete tuto novou verzi, stačí, když znovu provedete výstup XML Kontrolního hlášení.

24.01.2018 KCD CZ - Instalační CD (verze 1.26)

 • Od 28.8.2015 se nově distribuuje instalace IS SEIWIN 3 jako dvě kompletní instalační CD. Součástí prvního instalačního CD jsou také aktuální vzorové číselníky pro podnikatelské a příspěvkové organizace.
 • CD 1
  • SEIWIN 3.92
  • DAN 3.27
  • IMA 2.24
  • LHP 1.33
  • LVM 1.67
  • MTZ-PR 3.83
  • MTZ 3.82
  • ODB 2.49
  • POK 3.70
  • PPS 1.32
  • SID 1.26
  • SMF 1.97
  • SSP 1.09
  • UCE 3.83
  • UCZ 2.79
  • VIN 1.34
 • CD 2
  • SPO 1.08
  • DNP 2.77
  • UCP 2.69
  • VIP 1.35
  • PRS 1.06
  • PRM 1.08

09.01.2018 KCD CZ - Instalační CD (verze 1.25)

 • Od 28.8.2015 se nově distribuuje instalace IS SEIWIN 3 jako dvě kompletní instalační CD. Součástí prvního instalačního CD jsou také aktuální vzorové číselníky pro podnikatelské a příspěvkové organizace.
 • CD 1
  • SEIWIN 3.92
  • DAN 3.26
  • IMA 2.22
  • LHP 1.33
  • LVM 1.67
  • MTZ-PR 3.83
  • MTZ 3.82
  • ODB 2.49
  • POK 3.70
  • PPS 1.32
  • SID 1.26
  • SMF 1.97
  • SSP 1.09
  • UCE 3.83
  • UCZ 2.79
  • VIN 1.34
 • CD 2
  • SPO 1.08
  • DNP 2.77
  • UCP 2.69
  • VIP 1.35
  • PRS 1.06
  • PRM 1.08

09.01.2018 SEI CZ - Společné knihovny SEIWIN (verze 3.92)

 • Verze pro úlohu UCE 3.83 a vyšší

09.01.2018 UCZ CZ - Účetnictví - zahajovací stavy (verze 2.79)

 • Opraveno vytváření Rozvahy pro příspěvkové organizace

09.01.2018 UCE CZ - Účetnictví (verze 3.83)

 • Pro příspěvkové organizace doplněn výkaz Peněžní příjmy a výdaje

09.01.2018 VZR CZ - Číselníky (příspěvkové) (verze 3.92)

 • Pro nový výkaz přidány tabulky TAB859N a TAB859Z

07.01.2018 KCD CZ - Instalační CD (verze 1.24)

 • Od 28.8.2015 se nově distribuuje instalace IS SEIWIN 3 jako dvě kompletní instalační CD. Součástí prvního instalačního CD jsou také aktuální vzorové číselníky pro podnikatelské a příspěvkové organizace.
 • CD 1
  • SEIWIN 3.91
  • DAN 3.26
  • IMA 2.22
  • LHP 1.33
  • LVM 1.67
  • MTZ-PR 3.83
  • MTZ 3.82
  • ODB 2.49
  • POK 3.70
  • PPS 1.32
  • SID 1.26
  • SMF 1.97
  • SSP 1.09
  • UCE 3.82
  • UCZ 2.78
  • VIN 1.34
 • CD 2
  • SPO 1.08
  • DNP 2.77
  • UCP 2.69
  • VIP 1.35
  • PRS 1.06
  • PRM 1.08

07.01.2018 VZR CZ - Číselníky (příspěvkové) (verze 3.91)

 • Upraveny vzorové číselníky TAB30S, TAB30SS a TAB30SU z důvodu úpravy účtové osnovy pro nový výkaz pěněžních příjmů a výdajů. Podrobný popis je na CD1 v adresáři VZORYP
 • 28.7.2017
 • Nový obsah číselníku TAB71D pro úlohu ODB
 • 29.5.2017
 • Nové číselníky TABPKP5 a TAB73KJ
 • 15.2.2017
 • TAB854N – pro příspěvkové organizace - je upraven obsah pro rok 2017
 • 28.11.2016
 • Nová tabulka TAB30BR – Konverze účetní osnovy na RUO
 • Nové verze číselníků TAB71B, TAB71D a TAB80DS

2017

29.10.2017 UCE CZ - Účetnictví (verze 3.82)

 • Ve výběrových sestavách 9121 a 9431 byl doplněn parametr, který umožňuje zpracovat tyto sestavy jen z dat běžného měsíce
 • Na dokladu Výkaz množství měrných jednotek bylo doplněno tlačítko, které umožňuje převzít data z dokladů minulého měsíce

29.10.2017 ODB CZ - Fakturace a odbyt (verze 2.49)

 • Opraveno sehrávání dat z jiných typovacích míst.

29.10.2017 LVM CZ - Lesnická výroba a mzdy (verze 1.67)

 • Při spuštění aplikace se kontroluje existence státních svátků pro aktuální rok zpracování.
 • V závěrkové sestavě 3725 - na faktuře u neplátců DPH je místo data uskutečnění zdanitelného plnění uveden text "Nejsem plátce DPH".
 • Nová výrobová sestava 2843 - Základní výrobní ukazatele - souhrn útvarů dle sortimentů.
 • Nová roční sestava LHE 1633 - Těžba dříví - souhrn dle útvarů, druhů správy, druhů těžby.
 • V sestavách veřejných zakázek bylo přidáno IČO zhotovitele i do sumáře, konkrétně pod sestavami 1907, 1931, 1933, 1935 a 1937.
 • Ve všeobecném nastavení je nově možnost nastavit si dobu v měsících, o kterou je možné prodloužit platnost veřejných zakázek.

29.10.2017 SMF CZ - Samofakturace odběratelů (verze 1.97)

 • Upraveno zpracování detailních údajů při tvorbě podkladových dat ze souborů dat typu csv z nezávislé přejímky – dílčí změna.

29.10.2017 DAN CZ - Daň (verze 3.26)

 • Doplněno zpracování nových kódů plnění u přenesené daňové povinnosti (1.7.12017)

29.10.2017 KCD CZ - Instalační CD (verze 1.23)

 • Od 28.8.2015 se nově distribuuje instalace IS SEIWIN 3 jako dvě kompletní instalační CD. Součástí prvního instalačního CD jsou také aktuální vzorové číselníky pro podnikatelské a příspěvkové organizace.
 • CD 1
  • SEIWIN 3.91
  • DAN 3.26
  • IMA 2.22
  • LHP 1.33
  • LVM 1.67
  • MTZ-PR 3.83
  • MTZ 3.82
  • ODB 2.49
  • POK 3.70
  • PPS 1.32
  • SID 1.26
  • SMF 1.97
  • SSP 1.09
  • UCE 3.82
  • UCZ 2.78
  • VIN 1.34
 • CD 2
  • SPO 1.08
  • DNP 2.77
  • UCP 2.69
  • VIP 1.35
  • PRS 1.06
  • PRM 1.08

04.08.2017 CMX CZ - Rozpočty (verze 1.24)

 • Upraveno načítání dat z úlohy UCE pro specifické situace přechodu na UCE SEIWIN 5

28.07.2017 POK CZ - Pokladna (verze 3.70)

 • Doplněn výstup pro UCE SEWIN5

28.07.2017 SPO CZ - Státní pokladna (verze 1.08)

 • Opraveno formátování čísel při výstupu PKP část 5 pro CSIUS

SEIWIN je pravidelně aktualizován, aby reflektoval změny, které se odehrávají na úrovni legislavy, ale i usnadnění práce se samotným programem.