SEIWIN 5

Komplexní informační systém SEIWIN 5 je soubor aplikací postavených na technologii Klient/Server a je nástupcem systému SEIWIN 3/4. Jednotlivé aplikace jsou metodicky zkoncentrovány do čtyř oblastí:

Výroba

Zde jsou aplikace zaměřené především na lesnictví a jde o:

 • Lesní hospodářský plán a evidence
 • Lesnická výroba a mzdy
 • Mobilní pořizování číselníků dříví, odvozních, dodacích a výkupních lístků
 • Mobilní prohlížení a bilance LHP včetně map

Obchod

Zahrnuje aplikace v oblasti řízení vztahu se zákazníky (CRM):

 • Fakturace a odbyt
 • Dodávkové akce a příprava smluv o dodávkách dříví
 • Zásoby
 • Pokladna a drobný bezhotovostní příjem

Účetnictví a daně

Obsahuje aplikace pro účetní a majetkovou evidenci, pro zajištění komunikace se státní správou a přípravu podkladů pro řízení a rozhodování:

 • Účetnictví
 • Bankovní operace
 • Kniha přijatých faktur
 • Daň z přidané hodnoty
 • Dlouhodobý majetek
 • Rozpočty a řízení

Oblast servisní a technická

Zajišťuje správu databáze a poskytuje centrální přístup k databázím všech aplikačních oblastí. Jedná se o aplikace:

 • Datový sklad
 • Správa závěrkových sestav
 • Správa uživatelů a přístupových oprávnění

 

Pokud máte o systém SEIWIN zájem nebo se chcete na cokoli zeptat, rádi s vámi vše probereme na telefonu +420 548 422 440 nebo e-mailové adrese info@ha-soft.cz.